148 Nguyễn Thiện Kế - Q. Sơn Trà - Tp Đà Nẵng

Menu Mobile

Công ty TNHH MTV TM- DV Đức Nhân Tín - Hotline: 0772454599

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC BỊ PHÈN, ĐỘ CỨNG, NHIỄM LỢ

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC BỊ PHÈN, ĐỘ CỨNG, NHIỄM LỢ

Mô tả sản phẩm

Cot-Pentair

Ký hiệu và kích thước của các loại cột được mô tả trong bảng chi tiết dưới đây:

TT

Model

Lưu lượng (m3/h)

Kích thước (mm)

Kích thước cửa

Ghi chú

1

735

0,5

Ф 178 x 890

2,5”

Cửa ra ở trên

2

844

0,9

Ф 200 x 1100

2,5”

Cửa ra ở trên

3

1054

1,3

Ф 250 x 1400

2,5”

Cửa ra ở trên

4

1252

1,8

Ф 300 x 1320

2,5”

Cửa ra ở trên

5

1354

2,1

Ф 330 x 1375

2,5”

Cửa ra ở trên

6

1465

2,5

Ф 350 x 1620

2,5”

Cửa ra ở trên

7

1665

3,2

Ф 400 x 1620

2,5”

Cửa ra ở trên

8

1865

4,0

Ф 450 x 1620

4”

Cửa ra ở trên

9

2069

5,2

Ф 500 x 1750

4”

Có 2 loại:1: Cửa ra ở trên2: Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4”
10

2472

7,3

Ф 600 x 1850

4”

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4”
11

3072

11,4

Ф 750 x 1850

4”

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4”
12

3672

16,4

Ф 900 x 1850

4”

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4”
13

4072

19,0

Ф 1000 x 1850

4”

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4”
14

4872

26,2

Ф 1200 x 1850

6”

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 6”
15

6094

42,0

Ф 1500 x 1850

6”

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 6”